Plugga journalistik

Är du intresserad av samhällsfrågor? Tycker du att det är viktigt att kritiskt granska det vi läser, hör och ser? Vill du ha ett spännande yrke som hela tiden förändras i takt med den digitala utvecklingen? Då kan det vara journalistik du ska plugga! Idag finns det en mängd utbildningar att söka som har med detta att göra. Om du vill läsa till journalist finns dessa utbildningar främst på universitet/högskola och folkhögskola. Du hittar en massa bra information om studier till detta på www.studentum.se

15 Mar 2019